Prof. Dr. Ali Alaş, TÜBiTAK desteği ile MEB’e bağlı okullarda Bilim Söyleşileri yaptı.

Dergimiz yazarı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alaş, TÜBiTAK desteği ile MEB’e bağlı okullarda Bilim Söyleşileri yaptı.


14 ve 15 Aralık 2023 tarihlerinde Kütahya Saka Ortaokulu ile Devlet Hatun Kız Teknik Anadolu lisesinde ve Tavşanlı Milli Egemenlik İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde Atık sudan Elektrik Enerjisi Üretebilir miyiz? konulu bilim söyleşileri yaptı. Prof. Dr. Ali ALAŞ tarafından interaktif ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerde Allah’ın insanlara bir ikramı olan doğal kaynakların ve bilhassa suyun kirletilmeden korunması ve bir damlasının bile israf edilmeden kullanılması gerektiğini örnekler ile anlattı. Ayrıca suyun kullanımından sonra meydana gelen atık suyun da arıtıldıktan sonra doğaya bırakılması gerektiğini ifade etti.
Konya ilindeki atıksu arıtma tesislerinde ileri biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtılan atık suyun dezenfekte edildikten sonra park ve bahçelerin sulaması için kullanılabildiğini, arıtımdan sonra meydana gelen organik çamurdan da metan gazı üretildiğini ve bu doğal gazdan da elektrik enerjisi üretildiğini ve üretilen enerjinin bir kısmının tesislerde kullanıldığını, geri kalan kısmının da ulusal sisteme verilerek gelir elde edildiğini anlattı.
Öğrencilerin büyük bir dikkatle takip ettiği söyleşide doğal gaz elde edildikten sonra geri kalan organik çamurun kurutulduktan sonra gübre olarak kullanıldığını, çim üretiminde faydalandığını ifade etti. Ülkemizde bir çok büyük şehirde atık sudan elektrik üretimi yapan ileri biyolojik arıtma tesislerinin bulunduğunu belirtti.
Katılımcılarda su eğitimi ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmasını amaçlayan bu etkinlikler sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.
Okul müdürleri tarafından Prof. Dr. Ali ALAŞ’a teşekkür belgesi sunuldu.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir