Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, e ipotek işlemlerinde yenilikler  getirilmiştir.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, e ipotek işlemlerinde yenilikler  getirilmiştir. Tapu kanununun 26 maddesinin son fıkrası uyarınca tüm kredilere karşılık teminat gösterilen taşımazların ipotek tesis ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile güvenliği sağlanan web servisi aracıyla takbis üzerinden yapılması sağlanmış tapu müdürleri ile banka kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usul ortadan kaldırılmıştır

        Genelge gereğince başlatılmıştır.

 E-İpotek Tesisi İşlemleri:

  • Genel Müdürlüğümüzün uygun gördüğü işlem aşamaları olan başlama belgelerinin alınması, tapu bölümü seçimi, taraf ve kimlik tespiti ve tescile esas bilgilerin alınması aşamaları, banka/kurum tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile otomatik olarak tamamlanacak, gerekli döner sermaye hizmet bedeli ile varsa işleme ilişkin tapu harçlarının e-tahsilat yöntemi ile tapu müdürlüklerimize gelinmeden tahsil edilmesi sureti ile işlemin diğer aşamaları tapu personeli tarafından sistem üzerinden tamamlanacaktır.
  • Bu aşamalar sonrasında malikin veya temsilcisinin sadece imza aşamasında tapu müdürlüğüne gelmesi sureti ile hak sahipliğinin ve tasarruf yetkisinin tespitine yönelik incelemeler yapılarak, tapu müdürlüğü tarafından üretilen tescil onama belgesine ıslak imzasının alınması sureti ile e-ipotek tesisi işlemi tamamlanacaktır. (24.06.2024 tarihli ve E-23294678-105-12992572 sayılı Makam Oluru ile Ek Paragraf) Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 14 üncü maddesi “Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre, tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır.
  • İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır.” hükmü gereğince tarım kredi kooperatifleri tarafından yapılacak e-ipotek işlemlerinde, gönderilen bilgi/belgeler üzerinden hak sahipliğinin tespitine ilişkin kontrol yapılarak malikin veya temsilcisinin tapu müdürlüğünde imzası alınmadan işlemlere yön verilecektir.
  • Tapu müdürlüğüne gönderilen e-ipotek işlem talebi ilgili tapu müdürlüğünün web-başvuru ekranına düşecek, müdürlük havale yetkilisi tarafından ilgilisi beklenilmeksizin öncelikli olarak görevli personele havale edilecektir.

 

 

Türkiye Genel Toplam Parsel:                 : 59,062,391

Türkiye Geneli Toplam Bağımsız Bölüm: 24,105,163

Türkiye Geneli Toplam Malik                  : 54,922,678

Türkiye Geneli Toplam Yabancı Mülkiyet:359,007

 

 

 Müh. Zafer DEMİR

Tapu Kadastro E. Başmüfettişi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir